Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Terapeuttinen käynti

Terapeuttinen käynti

Terapeuttiset käynnit toteutuvat psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynteinä. Käyntien tarve nousee toimintakyvyn tavoitteista, jotka voivat liittyä esimerkiksi käyttäytymisen tai kommunikaation haasteisiin tai esimerkiksi todettuihin traumaperäisiin syihin.

Terapeuttisten keskustelujen avulla voi käsitellä monenlaisia elämäntilanteita ja niiden tuomia kokemuksia. Keskusteluissa opetellaan selviytymään erilaisten tunteiden kanssa ja harjoitellaan tarvittaessa tunnesäätelytaitoja. Keskusteluiden apuna voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja huomioidaan mahdolliset kommunikaatioon ja ymmärrykseen liittyvät haasteet.

Palveluihin hakeutuminen

Photo Timo Aalto