Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Terapeuttinen käynti

Terapeuttinen käynti

Terapeuttiset käynnit tarkoittavat asiakkaan tapaamista psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Käynnin tarve nousee asiakkaan toimintakyvyn tavoitteista. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi käyttäytymisen tai kommunikaation haasteisiin tai todettuihin traumaperäisiin syihin.

Terapeuttisessa keskustelussa asiakas voi käsitellä monenlaisia elämäntilanteita ja niiden tuomia kokemuksia. Hän voi opetella selviytymään erilaisten tunteiden kanssa ja harjoitella tunnesäätelytaitoja.

Psykiatrinen sairaanhoitaja voi käyttää keskustelun apuna toiminnallisia menetelmiä. Hän huomioi asiakkaan kommunikaatioon ja ymmärrykseen liittyvät mahdolliset haasteet.

Palveluihin hakeutuminen

Kuva: Timo Aalto

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle