Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Terapeuttinen käynti

Terapeuttinen käynti

Terapeuttiset käynnit merkitsevät psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamista asiakkaan kanssa. Käynnin tarve nousee asiakkaan toimintakyvyn tavoitteista, jotka voivat liittyä käyttäytymisen tai kommunikaation haasteisiin tai esimerkiksi todettuihin traumaperäisiin syihin.

Terapeuttisessa keskustelussa asiakas voi käsitellä monenlaisia elämäntilanteita ja niiden tuomia kokemuksia. Hän voi opetella selviytymään erilaisten tunteiden kanssa ja harjoitella tunnesäätelytaitoja. Psykiatrinen sairaanhoitaja voi käyttää keskustelun apuna toiminnallisia menetelmiä, ja hän huomioi mahdolliset asiakkaan kommunikaatioon ja ymmärrykseen liittyvät haasteet.

Palveluihin hakeutuminen

Photo Timo Aalto