Etusivu > Palvelut > Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.
Sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy/SONet BOTNIAn toimeksiannosta.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä (muutoksenhaut)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseksi.

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä.
Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esimerkiksi Kelan etuudet).

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle