Etusivu > Palvelut > Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiespalveluihin voit ottaa yhteyttä arkisin ma-pe soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 050 474 6716. Puheliaika on klo 9-11. Voit jättää myös yhteydenottopyynnön puhelinvastaajaan tai sähköpostitse sosiaaliasiamies@eskoo.fi.  

Sosiaaliasiamiehen asioidenhoitajana toimii Piia Jaskari määräajan 31.12.2020 saakka. Sosiaaliasiamiestoiminta siirtyy Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä toiselle toimijalle 1.1.2021 alkaen. Annamme lisätietoja muutoksesta, kun saamme jäsenkunnilta tiedon valitusta toimintatavasta.

Tehtävät ja palvelut

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. 

Asiakaslain 24§:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
 • avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen (hallintokantelu ja muutoksenhaut päätöksiin) käytössä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnissa sekä antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallituksille.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät jakaantuvat välittömään asiakastyöhön sekä tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön.

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri

Mikä on sosiaalihuoltoa?

Seuraavat sosiaalipalvelut ja tukitoimet kuuluvat sosiaalihuollon asiakaslain piiriin: sosiaalityö, toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, vammaispalvelut, lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiat, elatusturva, isyysasiat, lastensuojelu, vanhustenhuolto, omaishoito ja päihdehuolto sekä kuntouttava työtoiminta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakaslain nojalla asiakkaalla on:

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää palvelua
 • velvollisuus antaa viranomaiselle ne tiedot, joita tarvitaan hänen sosiaalihuoltonsa järjestämiseksi
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista hänen asiassaan
 • oikeus saada päätös, sopimus tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • oikeus tehdä muistutus huonosta kohtelusta ja palvelusta.

Lue lisää: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (finlex.fi) 

Mitkä tehtävät eivät kuulu sosiaaliasiamiehelle?

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen toimenkuvaan eivät kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (Kelan etuudet ym.). Näissäkin asioissa asiamies pyrkii kuitenkin ohjaamaan asiakkaan oikealle viranomaiselle avun saamiseksi. 

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamiehen raportti 2019

Sosiaaliasiamiehen raportti 2018 (pdf) >>