TUKEA AMMATTILAISILLE

Tukitiimit   

Tukitiimi on tarkoitettu vammaishuollon palveluyksikölle tai muulle yhteisölle, jossa asiakkaana on erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Tukitiimin toiminta on yhteistyötä, jossa asiantuntijapalvelujen työryhmä (2–3 työntekijää) ja yksikön henkilökunta voivat käsitellä joko asiakkaiden tai yhteisön toimintaan liittyviä asioita.

Tukitiimipalvelu sopii esimerkiksi aloittavan yksikön käynnistämisvaiheeseen tai kun on tarve löytää ratkaisuja haastaviin tilanteisiin tai itsemääräämisoikeutta rajoittavien toimenpiteiden määrittämiseen. Tukitiimityöskentely aloitetaan yhteisellä alkuarvioinnilla tavoitteista. Tämän jälkeen sovitaan kokoontumiskertojen määrä.

Koulutus

Ajankohtaiset ammatilliset koulutukset ja seminaarit löydät Täydennyskoulutus -sivulta.