TUKEA AMMATTILAISILLE

Moniammatillinen tukitiimi

Tukitiimi on Eskoon asiantuntijapalvelujen tuottama tukipalvelu asumis- tai työ- ja päivätoimintaa tuottaville yksiköille. Palvelu toteutetaan jalkautuvana tilaavan tahon yksikössä. Tukitiimin tarkoituksena on yhdessä henkilöstön ja asiakkaan kanssa arvioida asiakkaan hyvinvointia ja haasteita sen toteutumisessa, suunnitella toimenpiteitä sekä seurata suunnitelman toteutumista.

Tukitiimi-palvelumme voi toteuttaa myös työtä ohjaavana konsultointina henkilöstölle.

Tukitiimeissä voidaan käsitellä sekä asiakkaaseen että yhteisön toimintaan liittyviä asioita. Tukitiimityöskentely sopii esim. aloittavan yksikön käynnistämisvaiheeseen, kun yksikölle haetaan yhteisiä toimintatapoja. Tukitiimi sopii myös yksiköille, jotka hakevat ratkaisuja haastavissa tilanteissa toimimiseen tai itsemääräämisoikeuslain mukaisten rajoitustoimenpiteiden määrittämiseen

IMO-työskentelyn tuki

Asumisyksiköillä sekä työ- ja päivätoiminnan yksiköillä on mahdollisuus hankkia kauttamme moniammatillista osaamista IMO-työskentelyn tueksi. Palvelu toteutetaan jalkautuvana tilaavan tahon yksikössä. Asiantuntijapalveluiden erityisosaamista on konsultoida työyksikköjä IMO- päätöksenteossa ja -suunnitelman laatimisessa. Tämä tukee työn suunnittelua ja organisointia kyseessä olevassa työyksikössä.

Koulutus

Ajankohtaiset ammatilliset koulutukset ja seminaarit löydät Täydennyskoulutus -sivulta.