Etusivu > Palvelut > Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua vuorovaikutukseen puhevammansa vuoksi. Kuulovammaisille henkilöille tarjoamme kirjoitustulkkausta. 

Palvelujen tavoite on poistaa vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa. Tulkit perehdyttävät asiakkaita tulkkauspalveluiden käyttämiseen.

Päivitämme osaamistamme jatkuvasti. Käytämme kaikkia mahdollisia kommunikaation apuvälineitä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu on Kelalla. Eskoon tulkkauspalvelujen tulkit toimivat Kelan toimeksiannosta.

Yleistulkkaukset asiointiin, arkeen ja harrastuksiin

Esimerkiksi kaupassakäynnit, pankkiasioinnit, virastot, kampaajat, vapaa-aika, lomakkeiden täyttäminen, puhelinsoitot,  matkat, sähköpostit, postin ja lehtien lukeminen, tiedotteiden selventäminen, fysikaaliset hoidot, kirjastokäynnit. 
Harrastukset, seurakuntaelämä, kulttuuripalvelut, ulkomaanmatkat, juhlat, urheilu ja liikunta.

Työelämätulkkaukset 

Tulkkauspalveluja käytetään esimerkiksi neuvotteluissa, seminaareissa, asiakirjojen tuottamisessa ja lukemisessa sekä muissa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta vaativissa työtehtävissä.

Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkauspalvelut on tarkoitettu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, jotka
•    johtavat tutkintoon tai ammattiin
•    edistävät työllistymistä tai pääsyä ammatillisiin opintoihin
•    tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä.

Opiskelija tarvitsee tulkkauspalvelujen käyttämiseen Kelan päätöksen. Päätös tehdään opiskelijan ilmoittaman opintojen arvioidun keston perusteella korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on , että sama palveluntuottaja tuottaa opiskelutulkkauksen koko opiskelun ajan.

Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskus eli VATU-keskus ehdottaa opiskelijalle sopivaa palveluntuottajaa tai tulkkia.

Vaativat tulkkaukset 

Tulkkaustilaukset, jotka vaativat runsaasti ennakkoon valmistautumista tai erityisosaamista tai kun toinen käytettävistä kielistä on vieras kieli. Esimerkiksi teatteriesitykset, seminaarit ja kongressit, väitöstilaisuudet, vaativat viranomaisneuvottelut.

Viranomaisten aloitteesta tilattavat tulkkauspalvelut

Eskoon kommuunikaatio- ja tulkkauspalvelu välittää tulkkeja myös viranomaistahon tulkkauksiin, ns. kolmannen tahon tilauksiin. Tilauksen voit tehdä tästä

Hätätilanteet

Kun Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus) ei palvele asiakkaita, kiireellisissä tulkkaustarpeissa voi ottaa suoraan yhteyttä Eskoon tulkkeihin.  Yhteystiedot >>

Näin tilaat tulkin

Kun olet valinnut tulkin, voit tilata tulkkisi  Kelan VATU-keskuksesta.

Kun VATU-keskus on suljettu, voit tilata tulkin soittamalla suoraan tulkille tai nettilomakkeella.

Pohjanmaan aluekohtaiset yhteystiedot:
puhelin: 020 634 4812
sähköposti: vatu.pohjanmaa@kela.fi / vatu.osterbotten@fpa.fi

Tietoa ja ohjeita Kelan tulkkauspalveluista: www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut 

Kelan ohjeet tulkin tilaamisesta http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-tilaa-tulkki

Tietoa tulkkauspalveluihin tulevista muutoksista vuonna 2018

Kelan yhteyshenkilö Eskoossa

Mervi Huttula
Palvelujohtaja
puhelin: 050 474 6862
sähköposti: etunimi.sukunimi@eskoo.fi

Yhteystiedot