työikäisten palvelut

Toiminnalla kiinni elämässä

Tuotamme sekä osallisuutta tukevia palveluja että työllistymistä tukevia palveluja. Tarjoamme henkilöille osallistumisen mahdollisuuksia sekä mielekästä päiväaikaista tekemistä. Tavoitteenamme on mahdollistaa henkilölle onnistumisen kokemuksia sekä ylläpitää ja kehittää henkilön kykyjä ja taitoja. Pidämme tärkeänä myös sitä, että henkilö voi osallistua täysivaltaisena kansalaisena yhteiskunnan elämään.

Työtämme ohjaavat Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) asettamat osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit:

  • Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
  • Tuki muutokseen ja siirtymävaiheisiin
  • Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen
  • Tuki opintoihin pääsemiseen
  • Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
  • Tuki terveyteen ja hyvinvointiin
  • Tuki ammatillisiin opintoihin tai työhön pääsemiseen
  • Tuki itseilmaisuus ja luovuuteen
  • Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
  • Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Osallisuutta tukevat palvelut

Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön.

Päiväaikainen toiminta rytmittää arkea mielekkäällä tavalla

Päiväaikainen toiminta on tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua. Rakennamme toiminnan sisällöt yksilöllisesti henkilön kanssa tehtävän päiväaikaisen toiminnan suunnitelman mukaan.

Päiväaikainen toiminta voi toteutua myös kurssimuotoisena. Kurssit tukevat uusien taitojen oppimista, itsenäistymistä ja arjessa selviytymistä. Valitsemme kurssien aiheet elämän eri osa-alueilta asiakkaidemme ehdotusten perusteella. Kursseilla opittavia asioita harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös yksikön ulkopuolella.

Työllistymistä tukevat palvelut

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus tukee henkilön toimintakykyä ja ammatillista osaamista. Toteutamme monialaista työhönvalmennusta asiakkaan valitsemissa työ- ja toimintaympäristöissä. Vahvistamme henkilön ammatillista osaamista, tuemme yksilöllistä toimintakykyä ja tuomme henkilölle oman elämän hallinnan tunnetta.

Psykososiaalinen työhönvalmennus

Psykososiaaliseen asumiseen voidaan liittää päiväaikaisena toimintana yksilövalmennus. Valmennuksessa hyödynnämme työhönvalmennuksen kaltaisia menetelmiä ja siihen kytkeytyy myös terapeuttisten menetelmien hyödyntäminen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan.

Valmennuksemme tähtää psyykkisen hyvinvoinnin ja itsenäiseen elämään tarvittavien taitojen vahvistamiseen. Yksilövalmennus toteutuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, mutta vähintään viikoittain osana päiväaikaista suunnitelmaa työhönvalmentajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyönä.

Tuotamme työikäisten palveluja seuraavissa yksikössämme:

1. Suupohjan toimintakeskus Kristiinankaupungissa
2. Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Seinäjoella
3. Työ- ja päivätoimintakeskus Koivusilta Tervajoella Kyrönmaalla
4. Toimintakeskus Veturi Pietarsaaressa

 

Hakulomake >>

Yhteystiedot >>