Kaarisilta

Kaarisilta tarjoaa osallisuutta tukevaa sekä työllistymistä tukevaa toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Toiminta toteutetaan asiakkaan toimintakyvyn mukaisena toimintana ja se voi olla päiväaikaista toimintaa tai työvalmennusta. Lisäksi Kaarisilta järjestää vapaa-ajantoimintaa Eskooon alueella asuville asukkaille. Kaarisilta tarjoaa palveluita noin 70 asiakkaalle ja on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin.

Katso esittelyvideo >>

Kaarisilta toimii vuonna 2007 peruskorjatussa yksikerroksisessa kiinteistössä. Tilat on jaettu kahteen päähän, joissa molemmissa on ruokasali, olohuone, keittiötilat sekä erilaisia ryhmätiloja. Tilat ovat esteettömät. Kaarisiltaan kuuluu myös Aistikeskus Sateenkaari, jonka tiloja hyödynnämme toiminnassamme.

Tukea itsenäiseen elämään 

Asiakkaat kohdataan yksilöinä ottaen huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet, tiedot, taidot ja kokemukset. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet.  Yksikön toimintaa ohjaavat Eskoon arvot: ihmisarvon kunnioitus, vastuullisuus ja uudistumiskyky. YKS-toimintamalli ohjaa työskentelyä ja toiminta lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista.

Päiväaikainen toiminta on tavoitteellista, mielekästä toimintaa, joka sisältää myös laaja-alaisen tuen tarpeisiin vastaamisen ja kuntoutumisen tukemisen. Tavoitteena on rytmittää arkea ja mielekkäällä tavalla ja tukea aikuisen elämäntaitoja. Asiakkaan yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaisuutta vahvistetaan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tukemalla.

Kulttuuripainotteinen ryhmä osana päiväaikaista toimintaa

Kulttuuripainotteinen toimintaryhmä toimii neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoidon ja kuntoutuksen tukena. Toiminnassa on sisäänrakennettu kuntoutuspolku, jossa tehdään asiantuntijoiden kanssa vahvasti yhteistyötä. Kulttuuripajassa yhdistyvät erilaiset luovat menetelmät ryhmän kiinnostuksen mukaan musiikin, taiteen, mediakasvatuksen sekä vapaa-ajantoimintaan tukemisen kautta. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja Hyvän elämän kompassi -verkko-ohjelma ovat osa toimintaa. Toimintaan osallistuminen ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen tukevaa toimintaa

Erityiskoulutusta järjestetään peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Erityiskoulutus on itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen tukevaa tavoitteellista opetusta ja ohjaamista.  Valmennuksen kesto on 1-3 vuotta asiakkaan tarpeesta riippuen. Erityiskoulutukseen voi hakea suoraan peruskoulun jälkeen tai myöhemmin.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllisen tarpeen mukainen suunnitelma. Toiminnassa korostuvat kasvatuksellinen, kuntouttava ja ohjaava työote sekä moniammatillisuus. Erityisvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan peruskoulussa opittuja taitoja ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Kommunikaatiota tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kaarisillassa on yhteensä 20 työntekijää, joista 10 sosiaaliohjaajaa, 5 ohjaajaa, 4 erityiskouluttajaa sekä palveluyksikön esimies

Toimintaan hakeutuminen

Hakuaika uusiin alkaviin ryhmiin on keväisin. Suunnittelemme koulutuksen ja toiminnan sisältöä ja kestoa eri osa-alueita painottaen.

Yhteystiedot >>

Aistikeskus Sateenkaari >>

Fillaripaja >>