Etusivu > Palvelut > Työikäisten palvelut > Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta

Tuemme asiakkaan arjessa selviytymistä, hyvinvointia ja osallisuutta. Käytämme ICF-viitekehyksen mukaista toimintakyvyn arviointia palvelun suunnittelussa.

Päiväaikaisen toiminnan sisältöä ohjaa henkilökohtaistettu suunnitelma. Tarjoamamme toiminta on sovellettavissa monenlaisiin tarpeisiin. Toiveet, tavoitteet ja yksilölliset tarpeet huomioidaan suunnitelmaa tehtäessä. Pyrkimyksemme on mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa osallisuutta omista asioista päätettäessä. Tuemme asiakasta ylläpitämään ja kehittämään omia kykyjään, taitojaan ja omatoimisuuttaan. Tuemme sosiaalisten taitojen vahvistumista vuorovaikutustilanteissa ja toimittaessa erilasissa yhteisöissä. Asiakkaitamme osallistetaan yksikön toiminnan sisällön suunnitteluun.

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan ja vahvistetaan arjen taitoja kuten siivousta, ruoka- ja pyykkihuoltoa sekä rahankäyttöä. Keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyden lisääntymistä tuemme erilaisten työ-, luku- ja kirjoitustöiden sekä lajittelutehtävien avulla. Kurssitarjontamme on monipuolista. Kurssit tukevat uusien taitojen oppimista, itsenäistymistä ja arjessa selviytymistä. Kurssitarjotin muotoutuu henkilöiden toiveiden pohjalta. Päiväaikaista toimintaa voidaan toteuttaa myös työvalmennuksen alustoja hyödyntäen silloin, kun työskentely oikeassa työympäristöissä on asiakkaalle mielekästä, tavoitteellista ja osallisuutta vahvistavaa.

Päiväaikainen toiminta koostuu elämänhallinnan taidoista, elämyksistä ja uusien kokemusten vastaanottamisesta. Ohjaustyön välineinä käytössämme on mm. Green Care-menetelmiä ja audiovisuaalisia laitteita. Musiikki, kuvataiteet ja muut kädentaitoihin perustuvat luovan toiminnan työpajat ovat keskeinen osa päiväaikaista toimintaa.

Päiväaikaisen toiminnan yksiköt