Suupohjan toimintakeskus, Kristiinankaupunki 

Suupohjan toimintakeskus sijaitsee Kristiinankaupungin taajamassa vanhalla suomenkielisellä ala-asteella. Koulurakennus on valmistunut jo 1900-luvun alussa. Koulurakennuksesta toimintakeskuksen käytössä on neljä luokkahuonetta ja opettajanhuone, jotka kaikki on muovattu toimintakeskuksen tarpeita vastaaviksi. Luokkatiloissa tapahtuvat työtoimintojen ohjaus ja kurssit. Pitkän käytävän varrella on työpisteet päivätoiminnan asiakkaille sekä kalusteryhmiä seurusteluun ja viihtymiseen. Rakennuksessa sijaitseva liikuntasali on toimintakeskuksen käytössä kaksi kertaa viikossa.

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, tuettu päätöksenteko ja aktiivinen tuki

Suupohjan toimintakeskuksessa jokaisen asiakkaan kanssa rakennetaan hänelle sopiva elämän polku. Työtä ohjaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun periaate. Tuettu päätöksenteko ja aktiivinen tuki auttavat jokaista elämään omannäköistään elämää ja olemaan aktiivinen toimija omassa elämässään.

Suupohjan toimintakeskuksen palveluita ovat osallisuutta ja työllistymistä tukeva toiminta. Asiakkaat saavat tarvittavaa apua, tukea ja ohjausta toimiessaan palvelusuunnitelmansa mukaisessa työ- tai päivätoiminnassa.

Toimintakeskuksen säännöistä ja arjen sujumisesta päätetään työyhteisökokouksissa, jossa äänivalta on kaikilla asiakkailla sekä ohjaajilla. Työyhteisökokouksen vuosikokouksessa tammikuulla päätetään vuoden aikana tehtävistä retkistä. 

Valmentautumista elämään

Suupohjan toimintakeskuksessa valmentaudutaan elämään monin eri tavoin. Erilaisia elämisen taitoja harjoitellaan ja harjaannutetaan kurssimuotoisesti pienissä ryhmissä. Asiakkaat voivat itse vaikuttaa kurssitoimintaan tuomalla omia ehdotuksia alkavista kursseista.

Työtoiminnassa asiakkaat harjoittelevat työelämän taitoja turvallisessa ympäristössä kiireettömästi. Alihankintatyö tukee työelämätaitojen karttumista ja on vastikkeellista toimintaa, joka osaltaan ohjaa asiakkaita vastuulliseen työotteeseen.

Kuvataidepainotteinen toiminta on tarkoitettu työ- ja päivätoiminnan asiakkaille, joilla on riittävät taidot ja halua kohdata omia tunteitaan kuvallisten menetelmien avulla. Toiminta perustuu kuvataideterapeuttisen menetelmän käyttöön. Kuvataideterapeuttisella menetelmällä voidaan vahvistaa asiakkaan itsetuntoa, auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, sekä tukea häntä kohtaamaan itse omat haasteensa ja etsimään niihin ratkaisuja. Kuvataideterapia soveltuu myös oman kasvun välineeksi, itsetietoisuuden lisääjäksi ja luovuuden rikastuttajaksi.

Myös siivous ja kiinteistön pienet kunnossapitotyöt ovat osa työtoimintaa. Apua ja ohjausta saa tarpeen mukaan. Puhtaanapitotehtävät sekä muut vastuutyöt on jaettu työyhteisökokouksessa (vuosikokous) ja jokainen asiakas voi vaikuttaa siihen, mitä tehtäviä hän vuoden aikana toimintakeskuksessa hoitaa.

Suupohjan toimintakeskuksella on kolme ohjaajan vakanssia. Esimies on yhteinen Merituulen kanssa.

Yhteystiedot >>

Työikäisten palvelut >>