Etusivu > Palvelut > Työikäisten palvelut > Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Toteutamme monialaista työhönvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Työhönvalmennuksen alustoina ovat erilaiset liiketoimintaa harjoittavat toimijat, joiden toimialalta on löydettävissä asiakkaalle soveltuvia tehtäviä.

Henkilölle nimetään vastuuvalmentaja, jonka kanssa laaditaan valmennussuunnitelma. Järjestämme työhönvalmennusta yksilöllisesti 1 – 5 päivänä viikossa. Valmennuspäivän pituus asiakkaalle on 4 – 6 tuntia. Yksilövalmennuksen lisäksi asiakas voi osallistua ryhmämuotoiseen valmennukseen. Ryhmävalmennus tukee arjen hallintaa, opiskeluvalmiuksia tai työkykyisyyttä. Työhönvalmentajan tuki määräytyy valmennettavan tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Toiminta antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää osaamistaan ja vahvuuksiaan aidoissa työolosuhteissa. Työhönvalmennuksessa havainnoidaan muun muassa asiakkaan kokemuksia työn kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä, stressinhallintavalmiuksista, työprosessien hallinnan taidoista, kyseessä olevien työtehtävien/toimialan sopivuudesta sekä tieto-/taitotasosta.

Työhönvalmennuksen yksiköt: