Etusivu > Palvelut > Työikäisten palvelut > Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää osaamistaan ja vahvuuksiaan aidoissa työolosuhteissa.

Työhönvalmennuksessa havainnoimme asiakkaan kokemuksia työn kuormittavuudesta, stressinhallintavalmiuksista, työprosessien hallinnan taidoista, kyseessä olevien työtehtävien ja toimialan sopivuudesta sekä asiakkaan omasta tieto- ja taitotasosta.

Toteutamme monialaista työhönvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Työhönvalmennuksen mahdollisuuksia tarjoavat organisaatiot, joiden toimialalta on löydettävissä asiakkaalle soveltuvia tehtäviä.

Työvalmentajan tuki määräytyy asiakkaan tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Asiakas laatii vastuuvalmentajansa kanssa valmennussuunnitelman. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

Järjestämme työhönvalmennusta yksilöllisesti 1 – 5 päivänä viikossa. Valmennuspäivän pituus asiakkaalle on 4 – 6 tuntia. Yksilövalmennuksen lisäksi asiakas voi osallistua ryhmämuotoiseen valmennukseen. Ryhmävalmennus tukee arjen hallintaa, opiskeluvalmiuksia ja työkykyisyyttä.

Työhönvalmennuksen yksiköt:

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle