ALLA HAR RÄTT ATT VÄXA OCH ATT LEVA ETT BRA LIV.

Stöd- och kunskapscentret Eskoo är känt i landskapet och på riksomfattande nivå som en aktör som stödjer individuellt liv och producerar specialtjänster. Eskoo har specialiserat sig på handikapptjänster och barnskydd.

Vi finns här för att trygga ett människovärdigt liv för våra kunder, vilket omfattar trygghet, möjlighet att växa och bästa möjliga liv för våra kunder.

Vi stödjer kundens egen livshantering, vi hjälper till med vardagssysslor och uppmuntrar henne/honom att delta i social verksamhet. Tillsammans med anhöriga, närstående och det övriga stödnätet kan vi ge kunden en bättre livskvalitet.

Stöd- och kunskapscentret Eskoo har funnits i femtio år. Vi har cirka 370 fast anställda.

Verksamhetens grund

Stöd- och kunskapscentret Eskoo är en kundorienterad aktör inom socialvårdens specialtjänster, en nätverkande serviceproducent och utvecklare av tjänster.

Inom vår verksamhet fokuserar vi på de special- och handikapptjänster kunden behöver under olika livsskeden och i livets mångfacetterade situationer.

Eskoos verksamhet styrs av socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp, specialomsorgslagen, barnskyddslagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Eskoos tjänster och effekter omfattar de österbottniska kommunerna samt hela Finland. Vi verkar i vederbörliga inhemska och utländska nätverk och vi sköter våra samhällsrelationer på ett målinriktat sätt.

Våra tjänster är individuella och producerade på ett konkurrenskraftigt sätt.

Eskoos värden

Respekt för människovärdet
Ansvarsfullhet
Förnyelseförmåga