FULLMÄKTIGE

Stöd- och kunskapscentret Eskoos fullmäktige består av sammanlagt 47 medlemmar från 31 medlemskommuner och alla har en personlig ersättare. Fullmäktige i medlemskommunerna utser medlemmarna för en tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperioder.

Verksamhetsperiod 2017 - 2020  

Fullmäktigeordförande Matti Kuvaja, Seinäjoki
1:a viceordförande Tarja Tenkula, Seinäjoki
2:a viceordförande Hanna Mäkynen, Seinäjoki