ANDLIGT ARBETE

Kyrkoherdarna inom handikappomsorgen finns där för dig

Kyrkoherdar inom handikappomsorgen ansvarar för det andliga arbetet i Eskoos servicecenter. De är insatta i frågor som rör handikapparbetet och arbetar tillsammans med de anställda vid Eskoo. Kyrkoherdarna stödjer de handikappade och deras närstående i olika livssituationer.

En viktig del av det andliga arbetet är att fördela bördorna genom diskussioner. Våra kyrkoherdar arbetar för att alla ska uppleva sig själva som en värdefull person skapad av Gud. Vi strävar efter att i den kristna tron hitta stöd i livet, men vi respekterar alltid ändå personens egen övertygelse.

Kännetecknet för det andliga arbetet bland handikappade i vårt område är en tulpan i ett kors. Det beskriver hopp mitt i olika skeden av livet.

 

Kontaktuppgifter >>