DAGVERKSAMHET

Kundorienterat och motiverande

Utgångspunkten för inlärning och dagverksamhet är personliga möten med kunden. Vi beaktar hans/hennes individuella uppgifter, färdigheter, behov och erfarenheter. Det är viktigt att han/hon får en känsla av att lyckas och att han/hon kan delta i samhällslivet.

Målet med den kundorienterade och motiverande verksamheten är kundens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Få tag i livet genom verksamhet

Syftet med tjänsterna är att kunden ska kunna utnyttja alla sina förmågor och att han/hon ska kunna leva ett så självständigt och lyckligt liv som möjligt.

I Seinäjoki har Eskoo specialutbildnings- och dagverksamhetscentret Kaarisilta, i Kristinestad verksamhetscentret Suupohja och i Tervajoki i Vasa arbets- och dagverksamhetscentret Koivusilta.

För dem som behöver särskilt stöd

Dagverksamheten är avsedd för personer som behöver särskilt stöd, såsom handikappade, personer som genomgår psykisk rehabilitering samt andra som behöver hjälp och stöd för att kunna leva ett självständigt liv.

Dagverksamhet

Särskild utbildning utgörs av målinriktad handledning och undervisning, där man tränar informativa färdigheter. Utgångspunkten är frågor som hör samman med att bli vuxen. Utbildningen tar 1-3 år. Personer som har avslutat den grundläggande utbildningen eller som på annat sätt behöver en skolliknande undervisning kan ansöka till utbildningen.

För varje kund upprättas en individuell undervisningsplan som kan inkludera mål inom följande delområden:

  • Livshantering, motoriska färdigheter, motion och färdigheter i vardagen.
  • Finmotoriska färdigheter och arbetsfärdigheter.
  • Fritidsverksamheter, interaktion, sociala färdigheter och informativ beredskap.

Kurserna stödjer inlärningen av nya färdigheter, självständighet och att klara sig i vardagen. Vi väljer kursernas teman från livets olika delområden utifrån kundernas egna förslag. I den mån det är möjligt tränar vi även utanför verksamhetscentret det kunden har lärt sig på kurserna. Efter kursen får deltagarna en personlig utvärdering och respons samt ett kursintyg.

Dagverksamheten skapar en behaglig rytm i vardagen. Den målinriktade dagverksamheten planeras individuellt och trevligt och syftet är att kunden ska uppleva att han/hon har lyckats. Inom dagverksamheten tränar man sociala färdigheter, vardagssysslor och arbete. Dagverksamheten erbjuder något trevligt att göra för personer som behöver mycket stöd.

Dagverksamhet i små grupper är avsedd att främja de boendes självverksamhet, utveckla interaktionsfärdigheterna och upprätthålla befintliga färdigheter. Vi kan erbjuda en mångsidig aktivering av sinnena.

Inom boendeträningen tränar vi vardagens färdigheter som ökar självverksamheten och förmågan att sköta vardagssysslor.

Åldrandeträningen är avsedd för seniorer i syfte att förebygga och bromsa upp de förändringar som åldrandet medför.

Arbetsverksamheten är målinriktad och individuellt planerad. Målet är att upprätthålla och utveckla kundernas förmågor och färdigheter samt erbjuda stöd inför vuxenlivet och ett självständigt liv. Arbetsverksamheten är avsedd för personer som inte har förutsättning att erhålla ett anställningsförhållande. Inom arbetsverksamheten utförs många olika underleverantörsarbeten, monteringsarbeten och hantverk där rehabilitering spelar en större roll än produktivitet.

Genom öppet arbete och stödd sysselsättning arbetar man för att sysselsätta kunden på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av individuellt stöd. Öppet arbete är en del av socialservicen, vilket betyder att det inte är frågan om ett anställningsförhållande. I ett stött anställningsförhållande är arbetstagaren anställd av sin arbetsgivare.

Vi ordnar verksamhet inom tre enheter:

  1. Verksamhetscentret Suupohja i Kristinestad
  2. Specialundervisnings- och verksamhetsenheten Kaarisilta på Eskoos område i Seinäjoki
  3. Arbets- och dagverksamhetscentret Koivusilta i Tervajoki i Kyroland

 

Kontaktuppgifter >>