EXPERTTJÄNSTER

Vi har en omfattande grupp experter som hjälp och stöd för våra kunder.

Vi stödjer kunderna och deras närstående i livets olika skeden. Målet är att stärka kundens egna resurser och ge honom/henne ett så bra liv som möjligt. Arbetet bygger på samarbete, där vi utvärderar den aktuella situationen, behoven och målen tillsammans med kunden och hans/hennes närstående.

Undersökningarna och rehabiliteringen är avsedda för personer med en utvecklingsstörning, utvecklingsfördröjning, autismspektrumsyndrom eller särskilda neuropsykiatriska svårigheter.

Vi planerar och genomför kundens tjänster individuellt och behovsprövat i livets olika skeden. Undersökningar som hör samman med tillväxt och utveckling i barndomsåldern, planering av rehabilitering samt frågor som rör skolstarten. Unga och vuxna behöver expertstöd för till exempel studier, boende, vardagshantering, psykiska och beteenderelaterade utmaningar.

Våra undersöknings- och rehabiliteringstjänster finns i Eskoos servicecenter i Seinäjoki. En del av experttjänsterna, såsom handledning i autismrehabilitering och neuropsykiatriskt mentalvårdsarbete, utför vi i kundens egen miljö. Vid behov kan vi erbjuda undersökningar och handledning i skolor, i hemmet eller i en annan verksamhetsmiljö.

 

Kontaktuppgifter >>