KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGSTJÄNSTER

Handledning i kommunikation avser undervisning och handledning i olika kommunikationsmetoder som stödjer och ersätter tal.

Hos oss kan du få handledning i kommunikation på en talterapeuts rekommendation. För att erhålla tjänsten fyller kunden i en ansökan till socialväsendet i den egna hemkommunen.

Tolkningstjänsten kan användas i alla situationer där människor möts utan ett gemensamt språk eller en gemensam kommunikationsmetod. Syftet med tjänsten är att motverka olägenheter och stress som orsakas av skadan.

Eskoos kommunikations- och tolkningstjänst förmedlar även tolkar till myndighetstolkningar.

FPA ansvarar för ordnandet av tolkningstjänster. Tolkarna inom Eskoos tolkningstjänst arbetar på uppdrag av FPA.

 

Mer information på FPAs webbsidor >>

Kontaktuppgifter >>