KRISHJÄLP

Situationsbedömning

Det finns experthjälp att få om kunden, hans/hennes närstående eller omgivningen upplever en kris eller är oroliga för att situationen ska förvärras. Vi gör en tvåpersonsbedömning av kundens helhetssituation genom att intervjua kunden och hans/hennes närstående 1-5 gånger.

Syftet med intervjun är att samla så mångsidig information som möjligt om de faktorer som inverkar på situationen. Utifrån arbetet utarbetar vi ett sammandrag och ger rekommendationer om fortsatta åtgärder.

Stöd till kunden och det närstående nätverket

I psykosociala problemsituationer och i akuta krissituationer får kunden och hans/hennes närstående nätverk stöd av experter inom Neuropsykiatrisk mentalvård.

Till undersöknings- och rehabiliteringsperioden

Eskoos Mentalvårdsenhet och enheten för Flexibel service i anknytning till denna erbjuder undersöknings- och rehabiliteringsperioder till unga eller vuxna som behöver särskilt stöd.

 

 Kontaktuppgifter >>