KUND HOS ESKOO

Med en remiss kan du bli kund hos Eskoo och utnyttja våra tjänster inom specialomsorg.

Den remitterande instansen kan vara socialväsendet i hemkommunen, specialistsjukvården sjukvården, hälsovårdscentralen eller någon annan myndighet.

Du kan även själv göra en servicebegäran genom att kontakta oss per telefon.

Vi kommer alltid på förhand överens om inledandet av servicen med socialväsendet i hemkommunen.

Remisser per post:
Eskoos socialservice kb
Experttjänster
Eskoontie 47
FIN-60280 Seinäjoki
FINLAND

Förfrågningar och servicebegäran per telefon:

Rehabiliteringsplanerare, telefon 044 4156746
Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.00–9.30

Övriga tjänster

Socialombudsmannens tjänster
Socialombudsman Elina Aaltonen
Kontaktuppgifter >>

Barnskyddstjänster
Barn- och ungdomshemmet Vanamo
Kontaktuppgifter >>

Tjänster inom personlig hjälp och stöd
Opus Eskoo
Kontaktuppgifter >>

Kommunikations- och tolkningstjänster
Kontaktuppgifter >>