PERSONLIGT ASSISTANS VIA OPUS ESKOO

Opus Eskoo hjälper till att ordna personligt stöd och hjälp till svårt handikappade personer i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp. Servicen är inriktad på funktioner i hemmet och utanför hemmet och sådana som den svårt handikappade personen skulle göra själv, men inte klarar av på grund av handikapp eller sjukdom.

Vi erbjuder hjälp och stöd för

 • vardagssysslor hemma
 • ärenden utanför hemmet
 • arbete och studier
 • fritidsintressen
 • deltagande i social verksamhet
 • upprätthållandet av social interaktion
Opus Eskoos tjänster
 • Ställningstagande och stöd vid anställning av en personlig assistent
 • Hjälp vid olika situationer i anställningsförhållandet
 • Utbildning för arbetsgivare och assistenter
 • Arbetshandledning som stöd för ork i arbetet
 • Introduktion i yrkesetik och ideologi gällande ett självständigt liv
 • Konsultation i frågor som rör personlig assistans

Vi på Opus Eskoo har ett omfattande nätverk av experter och assistenter samt en vision om hur varje kund hittar en lämplig assistent. Rekryteringen av assistenter sker via nättjänsten Kuntarekry.fi och TE-centralen. Vi tar i många fall hand om hela arbetssökningsprocessen från annonser till arbetsintervjuer och anställandet av en assistent.

Vi har ett bra samarbete med kommunen och kunden eller som representant för denne.

 

Kontaktuppgifter >>