SOM BOENDE I ESKOO

Boendeservicen är avsedd för handikappade och personer som behöver motsvarande stöd och hjälp i sitt vardagliga liv. Eskoos stöd- och kunskapscenter ordnar både assisterad, styrd och stödd boendeservice. Kunden kan komma för en dag eller några veckor för kortvarig omsorg, helt efter de anhörigas behov.

Vi stödjer kundens egen livshantering, vi hjälper till med vardagssysslor och uppmuntrar henne/honom att delta i social verksamhet. Vi arbetar för dessa mål tillsammans med anhöriga, närstående och kundens övriga nätverk.

Assisterat boende är avsett personer med funtionshinder som behöver stöd dygnet runt.

Inom styrt boende erbjuder personalen stöd dag- och kvällstid.

Vid stödd boendeservice måste den boende ha synnerligen god förmåga att leva ett självständigt liv i en egen bostad. Regelbundna besök av personalen kan utgöra ett stöd för honom/henne.

Att bo i speciella hyreshem innebär hemlikt styrt boende på den boendes villkor. Louhenkatu 2 i Seinäjoki erbjuder personer med utvecklingsstörning som flyttar från institutioner och barndomshem ett självständigt hemliv. Största delen av invånarna bor självständigt, men de har tillgång till hjälp och stöd dygnet runt. Eskoo har hyrt bostäderna av Sevas Kodit Oy för att hyra ut till sina klienter med utvecklingsstörning. Man kan ansöka om bostad via den egna hemkommunens socialservice.

 

Kontaktuppgifter >>