Etusivu > Tutkimus ja tuotekehitys > Green Care-toiminta > Eskoon Green Care-toiminta

Eskoon Green Care-toiminta

Asumisyksiköihin ja päiväaikaiseen toimintaan luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta sekä antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia. Green Care- menetelmien käyttö auttaa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Eskoossa Green Care- toiminnalla halutaan lisätä asukkaiden sekä asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, yhdessä tekemistä, toimintakykyä, palautumista ja osallisuutta luontoon sekä eri yhteisöihin.

Eskoossa käytetään säännöllisesti Green Care- toiminnan menetelmistä eläinavusteisuutta, puutarha-avusteisuutta ja luontoavusteisuutta. Toiminnan tavoitteet ja sisältö määritellään asukkaiden henkilökohtaisiin suunnitelmiin ja niiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle