Green Care-hoivahanke

Green Care -hoivahankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen.

Kumppanuusmallissa yhteistyökumppaneina toimivat maaseutuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun.

Hankkeessa toteutetaan 15 toimintaympäristössä palvelutestauksia, joiden avulla kumppanuusmallia kehitetään erilaisissa luontoympäristöissä (maaseutuyrityksissä) ja erilaisten asiakasryhmien testaamina. Lisäksi hankkeessa innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care -toimintaan, tehdään kaksi opintomatkaa, kerrotaan hankkeen tuloksista sekä seminaarissa että tekemällä verkkojulkaisu.

Kohderyhmä
Maaseutuyritykset kaikista tuotantosuunnista

Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankeaika on 1.12.2019-31.12.2022

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa joka toteuttaa hanketta yhdessä Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. 

Hanketoimijat
Hankkeen vetäjä, Marika Turpeinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Projektityöntekijä, Johanna Mäki-Rautila, Eskoon Tuki-ja osaamiskeskus.

Yhteystiedot:
marika.turpeinen@proagria.fi
043-825 2410

johanna.maki-rautila@eskoo.fi
050-474 6796


TUTUSTU: Green Care- toiminnalla lisää hyvinvointia sote-alalle 23.9.2021 pidetyn webinaarin tallenteen voi katsoa tästä linkistä. 

Webinaariohjelma 23.9.2021:

Green Care-hoivahankkeen esittely

Johanna Mäki-Rautila, Marika Turpeinen

Perustietoa Green Care-menetelmistä

Maarit Aho, Green Care Finland

Palveluseteli ja Green Caren käyttö Soitessa

Tanja Witick, Soite

Green Care- tutkimuksen ja taloudellisen arvioinnin valossa

Martta Ylilauri, Vaasan yliopisto InnoLab

Vaikutukset asiakkaiden elämään ja palveluiden tuottamiseen

 Keijo Viertoma, Perhekoti ToiskaTUTUSTU: Aloituswebinaarin (9.6.2020) tallenteeseen tästä linkistä.


TUTUSTU: Opinnäytetyö Maatila-avusteisen Green Care -toiminnan tunnettuus ja käyttö Etelä-Pohjanmaalla löytyy tästä linkistä.

Maaseutuyritys valmentaudu Green Care-osaajaksi!

Uusi valmennusryhmä alkaa maaliskuussa 2022.

Katso teoriapäivien aiheet ja alustavat ajankohdat  tästä linkistä

Lue lehtijuttuja Green Care- hoivahankkeesta alla olevista linkeistä:

Hankkeessa mukana olevat maaseutuyritykset ja heidän yhteistiedot löydät tästä linkistä.

Hankkeen uutiskirje 1/2022

 

 

Eskoon Vanamosta ryhmä käymässä Luovuuden Lakeuden tilalla Lapualla. Kuva: Johanna Mäki-Rautila,Eskoo

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle