Green Care-hoivahanke

Green Care hoivahankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen.

Kumppanuusmallissa yhteistyökumppaneina toimivat maaseutuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun.

Hankkeessa toteutetaan 15 toimintaympäristössä palvelutestauksia, joiden avulla kumppanuusmallia kehitetään erilaisissa luontoympäristöissä (maaseutuyrityksissä) ja erilaisten asiakasryhmien testaamina. Lisäksi hankkeessa innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care -toimintaan, tehdään kaksi opintomatkaa, kerrotaan hankkeen tuloksista sekä seminaarissa että tekemällä verkkojulkaisu.

Kohderyhmä
Maaseutuyritykset kaikista tuotantosuunnista

Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankeaika on 1.12.2019-31.12.2022

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa joka toteuttaa hanketta yhdessä Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. 

Hanketoimijat
Hankkeen vetäjä, Terhi Välisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Projektityöntekijä, Johanna Mäki-Rautila, Eskoon Tuki-ja osaamiskeskus.

Yhteystiedot:
marika.turpeinen@proagria.fi
043-825 2410

johanna.maki-rautila@eskoo.fi
050-474 6796

TUTUSTU: Aloituswebinaarin (9.6.2020) tallenteeseen  tästä linkistä.

Maaseutuyritys valmentaudu Green Care-osaajaksi!

Lue uusin juttu Green Care- hoivahankkeesta tästä linkistä.

Valmennusryhmä II alkaa 30.1.2021. Katso teoriapäivien aiheet ja alustavat ajankohdat  tästä linkistä

Kuva: Timo Aalto