Etusivu > Tutkimus ja tuotekehitys > Autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professuuri

Autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professuuri

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle