Muisti

Muistiin liittyvät tutkimustarpeet tulevat esiin tilanteissa, jolloin läheisverkosto huomaa muutosta asiakkaan toimintakyvyssä. Ennen muistitutkimukseen tuloa Eskoon muistikoordinaattori tekee arviointikäynnin asiakkaan luo. Tämän jälkeen arvioidaan muiden jatkotutkimusten ja ohjauskäyntien tarve.

Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet -opas

https://www.muistiyhdistys.fi/uploads/TOMopas1218www.pdf

Kehitysvammaisten muistisairauksista tehdyt tutkimukset ja opinnäytetyöt

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7851-9

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052510229

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111617277

Lisätiedot

muisti@eskoo.fi

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle