Etusivu > Tutkimus ja tuotekehitys > Toimijuusjohtaminen

Toimijuusjohtaminen

Johtaminen on syvimmillään työntekijöiden inhimillisen kasvun tukemista ja potentiaalien löytämistä. Siksi jokaisen johtajan on tärkeää tavoittaa työntekijöittensä tarina Kohtaamista, Osallisuutta ja Edistymistä rakentamalla.

Ihmislähtöistä virtuaalipedagogiikkaa toimijuusjohtamisella

Työsuojelurahaston  tukemassa hankkeessa luodaan uusia työvälineitä ja toimijuutta tukevaa toimintakulttuuria Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johdolle ja henkilöstölle.  Digitaalista kehityskeskustelua, toimijuusjohtamisen kulttuurin rakentamista, henkilökohtaista työidentiteetin vahvistumista digitaalisten työkalujen avulla,  valmennustaitojen kehittymistä, yhteisöllisyyden rakentamista. Myönteistä viirusta ei voi estää leviämästä.

Hankkeessa virrat ovat virtaamassa. Osallistujat ovat luoneet yhteistä ajattelua, toimintaa ja valmennusta tavoitteena vahvistaa toimijuutta jokaisen työntekijän arjessa.

Toimijuusjohtamisen viirus leviää

Virtaavat keskustelut ja yhteinen luominen synnyttää syvenevää johtajuutta, jossa ihminen ja hänen kehittymisensä on keskiössä. Toimijuusjohtamisen valmennus Eskoossa rakentaa askel askeleelta johtamista kohti osallistavaa toimintakulttuuria.

Digitaalinen ID Mosaic -työkalu saapuu tukemaan jokaisen työntekijän toimijuuden vahvistumista tarjoamalla työskentelykentän itselle. Sama työkalu kehittyy myös johtamisen tueksi ja kehityskeskustelujen avuksi. Lähtökohtana on ihmisen itseohjautuvuuden lisääntyminen ja voimaantumisen prosessin käynnistyminen

Hankkeessa mukana: TSR, ID Mahlakaarto oy, Eskoon sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä

KOEDIGI – Toimijuusvoiman vahvistaminen digi-työkaluja hyödyntäen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä

KOE! Toimijuusjohtamisen askeleet