Etusivu > Tutkimus ja tuotekehitys > Toimijuusjohtaminen

Toimijuusjohtaminen

Johtaminen on syvimmillään työntekijöiden inhimillisen kasvun tukemista ja potentiaalien löytämistä. Siksi jokaisen johtajan on tärkeää tavoittaa työntekijöittensä tarina kohtaamista, osallisuutta ja edistymistä rakentamalla.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johdolle ja henkilöstölle luodaan uusia työvälineitä ja toimijuutta tukevaa toimintakulttuuria Työsuojelurahaston  tukemassa hankkeessa. 

Toimijuusjohtamisen valmennus Eskoossa rakentaa askel askeleelta johtamista kohti osallistavaa toimintakulttuuria. Lähtökohtana on ihmisen itseohjautuvuuden lisääntyminen ja voimaantumisen prosessin käynnistyminen

Toimijuusosaamisen kehittämishankkeet

KOEDIGI – Toimijuusvoiman vahvistaminen digi-työkaluja hyödyntäen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä

KOE! Toimijuusjohtamisen askeleet

Hankkeessa ovat mukana Työsuojelurahasto ja ID Mahlakaarto Oy

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle