Etusivu > Viranomaisille > Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Asiakkaalle maksuttomia palveluja ovat Eskoon Asiantuntijapalvelujen tarjoamat erityistyöntekijöiden palvelut.  

Maksukyvyn mukaan määräytyvää maksua peritään pitkäaikaisesta (yli 3 kk) laitoshoidosta. Maksusta päättää kuntayhtymän johtaja.

Muille palveluille on määritelty taksat, jotka kuntayhtymän hallitus vuosittain vahvistaa.

Asiakkailta perittävät maksut perustuvat asiakasmaksuista annettuun Lakiin (734/92) sekä Asetuksiin (912/92 ja 1648/92).

Asiakasmaksuun tyytymättömällä on oikeus hakea siihen muutosta. Alla olevasta linkistä avautuu ohje.

Ohje asiakasmaksun oikaisuvaatimuksen tekemiseen