Etusivu > Viranomaisille > ICF-viitekehys

ICF-viitekehys

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelut on muotoiltu ICF-viitekehystä käyttäen siten, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita.

ICF on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health).

ICF mahdollistaa henkilön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnin ja siihen liittyvien osatekijöiden tarkastelun. Henkilön toimintakykyä arvioidaan suhteessa hänen terveydentilaansa sekä yksilöllisiin ja ympäristötekijöihin.

Käytämme ICF-pohjaista arviointia henkilön toimintakyvyn ja tuen tarpeiden kuvaamiseen ja arviointiin sekä palvelun suunnitteluun.

Arvioinnissa pääpaino on ICF-viitekehyksen osiossa Suoritukset ja Osallistuminen, Mielentoiminnot sekä Aistitoiminnot ja kipu.

Kuvauskohteet vaihtelevat palveluittain.

Aiheeseen liittyvä opinnäytetyö:
Kuntoutussuunnitelman rakenteen uudistaminen.
Maria Katajamäki, 2020.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle