Etusivu > Viranomaisille > Lähetekäytännöt

Lähetekäytännöt

Lähetä oikean palvelun ja avun piiriin 

Eskoon asiakkaaksi tullaan asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai muun viranomaisen lähetteellä. Saat neuvoa ottamalla yhteyttä joko 

Lähetteen tulee sisältää seuraavat asiat: 

Lähettäjä 

 • lähettäjän nimi, organisaatio, osoite- ja yhteystiedot, yhteyshenkilön nimi 
 • miten asiakasta ja hänen läheisiään (vanhemmat/huoltajat) on informoitu lähetteestä sekä miten alaikäistä on informoitu 

Henkilötiedot ja perhetiedot 

 • nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, osoite, puhelinnumero  
 • vanhempien/huoltajien nimet ja yhteystiedot, huoltajuus  
 • perhetilanteen kuvaus 
 • lapsen/nuoren oppilaitos ja luokka-aste 
 • aikuisen päiväaikainen toiminta 
 • asuminen 
 • muut hoitosuhteet ja käynnissä olevat palvelut 

Lähettämisen syy 

 • kysymyksen asettelu, pyyntö (konsultaatio, tutkimus/arviot, tutkimusjakso, asumispalvelu) 
 • lähettäjän kiireellisyysarvio 

Aikaisemmat tutkimukset tai hoidot ja niiden tulokset mikäli käytettävissä: 

 • selvitys perusterveydenhuollon ja/tai muun tahon (perheneuvola, koulu, lastensuojelu) tekemistä arvioista ja tutkimuksista  
 • aiemmat tehdyt psykologiset tutkimukset 
 • Aiemmat terapeuttien arviot 
 • Ajankohtainen somaattinen status, sairaudet, lääkitykset sekä laboratoriotutkimukset 

Toimintakyky   

 • ajankohtaiset ongelmat ja/tai oireet, alku, kesto (myös aikaisemmat) 
 • ongelmien aiheuttamat haitat henkilölle, muille henkilöille tai ympäristölle  
 • selviytyminen varhaiskasvatuksessa/ koulussa/opiskelupaikassa /päiväaikaisessa toiminnassa (tukitoimet, poissaolot)  
 • itsestä huolehtiminen, vuorokausirytmi   
 • vuorovaikutus, ystävyys- ja seurustelusuhteet, harrastukset 

Palvelun aloittamisesta sovitaan aina etukäteen kotikunnan sosiaalitoimen kanssa. Lähettävän tahon tulee toimittaa lähete myös asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimeen vammaispalveluihin. 

Jos lähete on tehty terveydenhuollon piirissä, lähettävän tahon tulee olla yhteydessä asiakkaan kotikunnan vammaispalveluihin. 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle