Etusivu > Viranomaisille > Palvelukuvaukset > Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut

Eskoon lapsi- ja perhepalvelut pitävät sisällään lyhyt- ja pitkäaikaisen huolepidon palvelut, tutkimus- ja arviointijaksot, kuntoutusohjauksen palvelut sekä lastensuojelun sijaishuollon palvelut.

Eskoo tarjoaa alle 18-vuotiaille lapsille lyhytaikasta ja pitkäaikaista huolenpitoa, tutkimus- ja arviointijaksoja sekä autismikuntoutus- ja kuntoutusohjausta. Suunnittellemne palvelut yhdessä asiakkaan, hänen läheisensä ja kotikunnan kanssa.

Lyhytaikainen huolenpito

Lyhytaikaisen huolenpidon palvelu sisältää moniammatillisen tukitiimin.

Lyhytaikainen huolenpito taso 0Tuki ja ohjaus271 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 1Apu, tuki ja ohjaus303 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 2Tiivis apu, tuki ja ohjaus336 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 3 Vahva apu ja tuki432 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 4 Vahva apu ja valvonta546 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 5Vahva apu, hoiva ja valvonta628 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 6Jatkuva apu, tuki ja valvonta757 €/vrk
Lyhytaikainen huolenpito taso 7Ehdoton avun tarve, ympärivuorokautinen huolenpito919 €/vrk

Pitkäaikainen huolenpito

Lasten pitkäaikainen huolenpito sisältää lääkäripalvelun.

Pitkäaikainen huolenpito taso 1Kohtalainen apu, tuki ja ohjaus270 €/vrk
Pitkäaikainen huolenpito taso 2Tiivis apu, tuki ja ohjaus368 €/vrk
Pitkäaikainen huolenpito taso 3Vahva apu, tuki ja ohjaus454 €/vrk
Pitkäaikainen huolenpito taso 4Merkittävä avun tarve514 €/vrk
Pitkäaikainen huolenpito taso 5Merkittävä ja jatkuva avun ja huolenpidon tarve636 €/vrk
Pitkäaikainen huolenpito taso 6 Ehdoton avun ja huolenpidon tarve, ympärivuorokautinen huolenpito880 €/vrk

Tutkimus- ja arviointijakso, akuutti- ja kriisijakso

Tutkimus- ja arviointijaksoJaksoon sisältyvät tarvittavat arviot ja tutkimuset612 €/vrk
Akuutti- ja kriisijakso taso 1Merkittävä avun tarve890 €/vrk
Akuutti- ja kriisijakso taso 2Ehdoton avun tarve, ympärivuorokautinen huolenpidon tarve1054 €/vrk

Autismikuntoutus- ja kuntoutusohjaus, erityisperheohjaus

Kuntoutusohjaus ja autismikuntoutusohjausPalvelu sisältää yksilöllistä kuntoutusta ja ohjausta asiakkaan läheisille ja eri toimintaympäristöissä. Palvelu voi sisältää kommunikaatiokeinojen kartoituksen sekä materiaalin valmistuksen.1208 € – 4834 €
ErityisperheohjausEnnaltaehkäisevä palvelu, sisältää ennakkosuunnittelun ja käynnin jälkeiset tehtävät työntekijälle. Voidaan toteutua myös moniammatillisesti työparityöskentelynä.242 € / jalkautuva käynti

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle