Etusivu > Viranomaisille > Palvelukuvaukset > Moniammatilliset arviointipalvelut

Moniammatilliset arviointipalvelut

Asiantuntijapalveluissa tuotamme moniammatillisia palveluita asiakkaidemme elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin. Arviointityössä käytämme eri ammattiryhmille standardoituja testejä ja arviointimenetelmiä. Tavoitteena on, että asiakkaalle laaditut suositukset ja lausunnot pohjautuvat toimintakyvyn kuvaamiseen voimavaralähtöisesti ICF-viitekehystä hyödyntäen.

Kuntoutussuunnitelmatutkimukset

Palvelupaketti muodostuu tutkimuksen laajuuden mukaan viidestä (5) eri hintaluokasta. Kartoituksia ja arviointityöskentelyä voidaan toteuttaa asiakaan eri toimintaympäristöissä sekä Eskoossa asiantuntijapalveluiden tutkimus-/terapiatiloissa. Sisältää erikoislääkärijohtoisen tavoitekeskustelun tutkimusten päättyessä. Kuntoutussuunnitelma sisältää suosituksia muun muassa lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kaikkiin tasoihin sisältyy lisäksi sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kartoitus.

Kuntoutussuunnitelma taso 0814 €
Kuntoutussuunnitelma taso 11049 €
Kuntoutussuunnitelma taso 22021 €
Kuntoutussuunnitelma taso 32825 €
Kuntoutussuunnitelma taso 43620 €

Nuoren opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmatutkimus

Kokonaisuus muodostuu psykologin ja toimintaterapeutin tekemistä testeistä ja tutkimuksista. Asiakkaan tilanne huomioiden tutkimuksiin voidaan liittää myös muun erityisalan arviointi.

Nuoren opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmatutkimus2366 €

Muut palvelukokonaisuudet

Ajokyvyn arviointitutkimusAjoterveyden lausunnon laatiminen Trafin (2019) ohjeistuksen pohjalta. Sisältävää psykologin tutkimukset sekä erikoislääkärin lausunnon.1393 €
Työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimusSisältävät psykologin tutkimukset ja toimintaterapeutin arvioinnin sekä sosiaalityön kartoituksen. Työtoiminta voi toimia arviointialustana.1908 €
Muistiasiakkaan toimintakyvyn arviointiTutkimus koostuu muistikoordinaattorin kartoituksesta, psykologin tutkimuksista ja lääkärin arvioinnista. 1598 €
Psykologin lasten tutkimuspakettiAlle 16 –vuotiaan psykologinen tutkimus. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia opetuksen järjestämiseen ja tukeen, diagnostiikkaan sekä kuntoutukseen.1196 €
Psykologin aikuisten tutkimuspakettiYli 16 –vuotiaan psykologinen tutkimus. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen, asumisjärjestelyihin sekä työ- ja ajokykyyn.1333 €
ADI-RADI-R on puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla arvioidaan autismikirjon häiriöihin liittyvää käyttäytymistä sekä kehityshistoriaa. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.1196 €
ADOSTutkimusta käytetään osana autismikirjon diagnostiikkaa. Paketti sisältää yhden tutkimuskäynnin sekä suullisen ja kirjallisen palautteen tutkimuksesta.611 €
SEO-r2SEO-R2 on puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla arvioidaan persoonallisuuden ja emotionaalisen kehityksen tasoa. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.1196 €
Autismidiagnostiikka-
paketti
Laaja kehityshistorian ja nykyhetken arviointipaketti epäiltäessä autismikirjon häiriötä. Tutkimuspaketti sisältää lääkärin erotusdiagnostisen kannanoton sekä kuntoutussuunnitelman.2021 €