Etusivu > Viranomaisille > Palvelukuvaukset > Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluissa tuotamme moniammatillisia palveluita asiakkaidemme elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin. Arviointityössä käytämme eri ammattiryhmille standardoituja testejä ja arviointimenetelmiä. Hyödynnämme asiakkaan toimintakyvyn kuvaukseen voimavaralähtöistä ICF-viitekehystä laatiessamme  suosituksia ja lausuntoja.

Kuntoutussuunnitelmatutkimukset

Palvelupaketti muodostuu tutkimuksen laajuuden mukaan viidestä (5) eri hintaluokasta. Kartoituksia ja arviointityöskentelyä voidaan toteuttaa asiakaan eri toimintaympäristöissä sekä Eskoossa asiantuntijapalveluiden tutkimus- ja terapiatiloissa. Palvelu sisältää erikoislääkärijohtoisen tavoitekeskustelun tutkimusten päättyessä. Kuntoutussuunnitelma sisältää suosituksia muun muassa lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kaikkiin tasoihin sisältyy lisäksi sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kartoitus.

Kuntoutussuunnitelma taso 0 814 €
Kuntoutussuunnitelma taso 1 1049 €
Kuntoutussuunnitelma taso 2 2021 €

Kuntoutussuunnitelma taso 3 2825 €

Kuntoutussuunnitelma taso 4 3620 €

Nuoren opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmatutkimus

Palvelukokonaisuus muodostuu psykologin ja toimintaterapeutin tekemistä testeistä ja tutkimuksista. Tutkimuksiin voidaan liittää myös muun erityisalan arviointi asiakkaan tilanne huomioiden.

Nuoren opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmatutkimus 2366 €

Muut palvelukokonaisuudet

Ajokyvyn arviointitutkimus Ajoterveyden lausunnon laatiminen Trafin (2019) ohjeistuksen pohjalta. Sisältävää psykologin tutkimukset sekä erikoislääkärin lausunnon. 1393 €

Työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimus Sisältävät psykologin tutkimukset ja toimintaterapeutin arvioinnin sekä sosiaalityön kartoituksen. Työtoiminta voi toimia arviointialustana. 1908 €

Muistiasiakkaan toimintakyvyn arviointi Tutkimus koostuu muistikoordinaattorin kartoituksesta, psykologin tutkimuksista ja lääkärin arvioinnista. 1598 €

Psykologin lasten tutkimuspaketti Alle 16 –vuotiaan psykologinen tutkimus. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia opetuksen järjestämiseen ja tukeen, diagnostiikkaan sekä kuntoutukseen. 1196 €
Psykologin aikuisten tutkimuspaketti Yli 16 –vuotiaan psykologinen tutkimus. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen, asumisjärjestelyihin sekä työ- ja ajokykyyn. 1333 €

ADI-R ADI-R on puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla arvioidaan autismikirjon häiriöihin liittyvää käyttäytymistä sekä kehityshistoriaa. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 1196 €
ADOS Tutkimusta käytetään osana autismikirjon diagnostiikkaa. Paketti sisältää yhden tutkimuskäynnin sekä suullisen ja kirjallisen palautteen tutkimuksesta. 611 €
SEO-r2 SEO-R2 on puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla arvioidaan persoonallisuuden ja emotionaalisen kehityksen tasoa. Tutkimuksen pohjalta tehdään suosituksia diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 1196 €
Autismidiagnostiikka-
paketti
Laaja kehityshistorian ja nykyhetken arviointipaketti epäiltäessä autismikirjon häiriötä. Tutkimuspaketti sisältää lääkärin erotusdiagnostisen kannanoton sekä kuntoutussuunnitelman. 2021 €

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle